Wskaźniki

Wartości wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

dla węgla – 1,56;

dla węgla i gazu – 1,55;