Wskaźniki

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej niskich parametrów (sieć wodna o temp. nominalnej 90°C i ciśnieniu 0,6 MPa)
dla kotłowni opalanej ekogroszkiem znajdującej się przy ulicy Kanałowej 6a, (dla budynków przyłączonych do tej sieci – ul. Kanałowa 1,2,3,4; ul. Radziejowska 1-5)

1,51

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej wysokich parametrów (sieć wodna o temp. nominalnej 130°C i ciśnieniu 0,95 MPa)

Dla wszystkich pozostałych budynków w mieście przyłączonych do tej sieci.

1,50