Taryfa dla ciepła

Z dniem 1 marca 2024 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło dla grupy taryfowej „S” i „B” w związku ze zmianą taryfy na ciepło.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj.
Informacja w sprawie cen – pobierz tutaj.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło dla grupy taryfowej „S” w związku ze zmianą taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej” S.A.

Informacja w sprawie cen – pobierz tutaj.

Z dniem 15 kwietnia 2023 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło w związku ze zmianą taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej” S.A.

Informacja w sprawie cen – pobierz tutaj.

Informacja o cenach dostaw ciepła od 1-go marca do 31 grudnia 2023 r.pobierz tutaj

Od dnia 14 lutego 2023 r., zgodnie z decyzją Prezesa Regulacji Energetyki, została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 48(2236) z dnia 30 stycznia 2023 r.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Informacja w sprawie cen – pobierz tutaj

Z dniem 01 stycznia 2023 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło w związku ze zmianą taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej” S.A.

Informacja w sprawie cen – pobierz tutaj.

Z dniem 15 września 2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat w związku ze zmianą taryfy dla ciepła. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 542(1802) z dnia 26 sierpnia  2022.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Informacja w sprawie cen – pobierz tutaj

Z dniem 01 lutego 2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat w związku ze zmianą taryfy dla ciepła. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 25 (1286) z dnia 14 stycznia  2022.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Informacja w sprawie cen – pobierz tutaj

Z dniem 01 listopada 2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat w związku ze zmianą taryfy dla ciepła. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 357 (1097) z dnia 13 października 2021.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj

Z dniem 01 września 2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat w związku ze zmianą taryfy dla ciepła. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 269 (999) z dnia 17 sierpnia 2021.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj

Z dniem 16 lipca  2021 r. ulega zmianie taryfa dla ciepła w zakresie stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 207/937 z dnia 01 lipca 2021.

Zmiana taryfy dla ciepła – pobierz tutaj

Z dniem 01 kwietnia 2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat w związku ze zmianą taryfy dla ciepła. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 65/795 z dnia 15 marca 2021.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj

Od dnia 01 lutego 2021 r., zgodnie z decyzją Prezesa Regulacji Energetyki, została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 5(735) z dnia 13 stycznia 2021 r.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj