Taryfa dla ciepła

Z dniem 01 września 2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat w związku ze zmianą taryfy dla ciepła. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 269 (999) z dnia 17 sierpnia 2021.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj

Z dniem 16 lipca  2021 r. ulega zmianie taryfa dla ciepła w zakresie stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 207/937 z dnia 01 lipca 2021.

Zmiana taryfy dla ciepła – pobierz tutaj

Z dniem 01 kwietnia 2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat w związku ze zmianą taryfy dla ciepła. Decyzja zmiany została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 65/795 z dnia 15 marca 2021.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj

Od dnia 01 lutego 2021 r., zgodnie z decyzją Prezesa Regulacji Energetyki, została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 5(735) z dnia 13 stycznia 2021 r.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj