Jak przyłączyć się do miejskiej sieci cieplnej

Przyłącz się do ciepłowni miejskiej!

Jeśli chcesz korzystać z ciepła dostarczanego przez PEC „Żyrardów” przeczytaj.

O przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być zarówno właściciel obiektu, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Każdy potencjalny odbiorca ciepła, chcący uzyskać wstępne informacje dotyczące możliwości i warunków przyłączenia swojego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, powinien zwrócić się w tym celu do nas:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów”
ul. Konarskiego 2D
tel. 46 855 16 18

email: sekretariat@pec-zyrardow.pl

Przyjdź do nas osobiście lub napisz!

Możesz też wstępnie zobaczyć czy lokalizacja Twojego obiektu znajduje się w miejscu gdzie dostępna jest miejska sieć cieplna – przejdź tu

Uwaga! Jeśli jesteś osobą użytkującą dany lokal ale nie właścicielem albo zarządcą a myślisz o cieple z ciepłowni miejskiej zgłoś się do właściciela lub zarządcy w celu uzyskania informacji na temat przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej.

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z ciepła z ciepłowni miejskiej, dokonaliście dobrego wyboru!

Teraz pozostało kilka kroków, aby zostać odbiorcą tego bezpiecznego, komfortowego i ekologicznego ciepła:

1. Złóż wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Jeśli uzyskałeś już wstępne informacje o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej albo wiesz, że w pobliżu przebiega sieć cieplna lub sąsiednie budynki są przyłączone do miejskiej sieci cieplnej możesz przystąpić do wypełnienia wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej – pobierz tutaj.

Złożenie formalnego wniosku o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej rozpoczyna oficjalną procedurę w zakresie przyłączenia Ciebie do sieci. Ponadto, co dla Nas bardzo ważne, dostarcza równocześnie naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w określonych rejonach miasta Żyrardowa.

2. Po przeanalizowaniu możliwości, terminów oraz technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej Twojego obiektu, PEC „Żyrardów” określa warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej

3. Po uzgodnieniu warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, PEC „Żyrardów” zawiera z Tobą umowę przyłączeniową – wzór umowy pobierz tutaj, określającą szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, m.in. termin realizacji przyłączenia, stawki opłat za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm.

Na wniosek Odbiorcy w określonych przypadkach PEC „Żyrardów” zapewnia również usługę wykonania i montażu węzła cieplnego.

4. Następnie PEC „Żyrardów” przystępuje do uzgodnienia i sporządzenia dokumentacji technicznej, występuje do odpowiednich instytucji o wydanie odpowiednich zgód, po czym rozpoczyna realizację inwestycji na zasadach i w terminach zawartych w obowiązującej umowie przyłączeniowej. Po wykonaniu inwestycji, następuje jej końcowy odbiór, oraz przekazanie do eksploatacji.

5. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy jest wyposażenie obiektu w węzeł cieplny oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. Konieczne jest uzgodnienie ww. dokumentacji technicznej z PEC „Żyrardów”

6. Dostarczanie ciepła do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem Umowy sprzedaży ciepła określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła do obiektu.

7. Po zawarciu umowy sprzedaży ciepła oraz wykonaniu instalacji odbiorczej w obiekcie, następuje włączenie dostarczania ciepła oraz przyjęcie układu pomiarowego do rozliczeń.

Pamiętaj ciepło z ciepłowni miejskiej w domu to wzrost komfortu, wygoda a także bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich.