Co nas czeka w przyszłości

W latach 2018-2021 gruntownie zmodernizowana zostanie instalacja oczyszczania spalin w zakresie instalacji odpylania Ciepłowni Miejskiej. Obowiązujące normy emisji pyłu w związku przejściem w tzw. Dyrektywę MCP będą wynosić 100 mg/m3u zamiast obecnych 400 mg/m3u 6% O2 ref..

W czerwcu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację ww. instalacji dla kotła nr 1 i 2.