Co nas czeka w przyszłości

W latach 2019-2022 gruntownie zmodernizowana zostanie instalacja oczyszczania spalin w zakresie instalacji odpylania Ciepłowni Miejskiej w technologii mechanicznej i workowej. Obowiązujące normy emisji pyłu w związku przejściem w tzw. Dyrektywę MCP będą wynosić 100 mg/m3u zamiast obecnych 400 mg/m3u 6% O2 ref.

W roku 2022 Spółka podjęła działania zmierzające do możliwości spalania w Ciepłowni Miejskiej biomasy w postaci peletów przy niskim nakładzie inwestycyjnym. Przewiduje się, że pierwsze próby spalania biomasy zostaną przeprowadzone w IV kwartale 2022 r.