Ciepło z ciepłowni miejskiej a smog

Czy Ciepłownia Miejska jest odpowiedzialna za smog?

3 x Nie.

Nasza ciepłownia miejska pomimo tego, że spala węgiel kamienny nie jest odpowiedzialna za smog w Żyrardowie. Dlaczego?

Raz, ponieważ spalamy węgiel (i tylko węgiel) o dobrej, stale kontrolowanej jakości.

Dwa, ponieważ spalamy go w kontrolowany sposób a nasze kotły wyposażone są w instalacje odpylania o sprawności około 90%. Wszystkie nasze emisje gazowe i pyłowe utrzymywane są poniżej dopuszczalnych norm, co jest kontrolowane przez Akredytowane Laboratoria oraz Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Warszawie.

Trzy, ponieważ nasz komin ma wysokość 80 metrów – przy normalnej pracy ciepłowni emitowane spaliny pozostają z wyższych warstwach atmosfery i szybko ulegają rozrzedzeniu, nie opadają w okolice naszych domów i ulic tak jak to jest w przypadku spalin z małych lokalnych kotłowni czy indywidualnie ogrzewanych mieszkań lub domów.

Pamiętaj, ciepło nawet z ciepłowni opalanej węglem kamiennym to zawsze czystsze powietrze i mniejszy smog w Żyrardowie niż w przypadku indywidualnego ogrzewania się z kotłów czy pieców na paliwo stałe. Nawet kominek opalany drewnem może być groźniejszy dla Twojego zdrowia z uwagi m.in. na możliwą emisję ciężkich węglowodorów oraz o wiele drobniejszych, trudno mierzalnych frakcji cząstek stałych niż PM2,5 czy PM10, ale przede wszystkim z uwagi na wysokość z jakiej emitowane są spaliny (zwykle 8-10 metrów) co ma bezpośredni wpływ na jakość wdychanego przez Ciebie powietrza.

Pomyśl o następnym pokoleniu i ogrzewaj się ciepłem z ciepłowni miejskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany/na podłączeniem do ciepłowni miasta Żyrardowa sprawdź czy spełniasz warunki przechodząc tutaj.

W dniu 17.11.2017 r. otrzymaliśmy certyfikaty PreQurs  potwierdzające:

– redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza nr PL-KR000148 LE/11/2017

– redukcję ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza nr PL-KR000148 OE/11/2017

Certyfikaty te są dokumentem określającym ile razy mniej zanieczyszczeń do powietrza emituje nasza Ciepłownia Miejska przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w porównaniu z referencyjnym budynkiem, który jest zasilany w ciepło z tradycyjnej kotłowni węglowej/kotła węglowego.

Certyfikat niskiej emisji informuje, jaki jest wpływ naszej Ciepłowni Miejskiej na środowisko i ludzi w obszarze tzw. niskiej emisji, w zakresie szczególnie szkodliwych substancji do powietrza. Krotność redukcji poszczególnych zanieczyszczeń określa klasę budynku w zakresie od H (najgorszy) do A+++ (najlepszy).

Nasza firma otrzymała  klasę budynku „A” oraz znak „NO SMOG”.

W zakresie ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza certyfikat potwierdza, że korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej redukuje emisję do atmosfery substancji szkodliwych w następujący sposób:

  •  tlenek węgla o 93 razy mniej
  • tlenek azotu – o 2,05 raza mniej
  • tlenek siarki o 2,72 raza mniej
  • dwutlenek węgla  o 1,16 raza mniej
  • benzoapirenu o 23,1 raza mniej
  • pyłów o 15,3 raza mniej

Certyfikaty zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie Pana Adolfa Mirowskiego.