Zamówienia sektorowe

Przedmiot zamówienia Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla Kotłów Wodnych Rusztowych typu WR-10 nr 1, 2, 3, 4 (razem cztery kotły) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Żyrardowie w formie „Zaprojektuj i wybuduj” dot:...
Przedmiot zamówienia Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie. Numery ewidencyjne działek, na których przyłącze jest usytuowane: obręb 2 i 8, działki o nr ewidencyjnych:...
Przedmiot zamówienia Zakup paliw płynnych do środków transportu PEC Żyrardów sp. z o.o. w asortymencie: – olej napędowy w ilości 24 500 dcm3 – DT-1-VT, DT-2, TD-15C, TD-3,...
Przedmiot zamówienia Zakup paliw płynnych do środków transportu PEC Żyrardów sp. z o.o. w asortymencie: – olej napędowy w ilości 24 500 dcm3 – DT-1-VT, DT-2, TD-15C, TD-3,...