Zamówienia sektorowe

Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej...
Przedmiot zamówienia Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do...
Przedmiot zamówienia Budowa i dostawa (Loco Ciepłownia Miejska w Żyrardowie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82):...
Przedmiot zamówienia Budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Chabrowej i ul. Spółdzielczej 7 w Żyrardowie. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie...
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup paliw płynnych. Treść zawiadomienia  ...
Przedmiot zamówienia Ochrona terenu i obiektów PEC Żyrardów sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250...
Przedmiot zamówienia Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków przy: ul. Łukasińskiego 19, ul. Lniarskiej...
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 001/RC/2019/PEC...