Zamówienia sektorowe

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkingowej – DZ. 8066/21 w Żyrardowie Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Limanowskiego 19,...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie węgla energetycznego w ilości 14 000 ton. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej...
Przedmiot zamówienia Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Chopina...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 ekogroszku w ilości 350 Mg dla potrzeb kotłowni lokalnej przy ul. Kanałowa...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82  węgla energetycznego w ilości 17000 ton . Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego...
Przedmiot zamówinia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 węgla...
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie rozeznania cen rynkowych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych nr sprawy 003/RC/2021/PEC...
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PEC “Żyrardów” Sp. z o. o.  w okresie   od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250 Mg do Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda...