Zamówienia sektorowe

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku. Treść ogłoszenia – pobierz tutaj SIWZ – pobierz tutaj...
Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na zakup 275 ton ekogroszku Treść ogłoszenia – pobierz tutaj SIWZ – pobierz tutaj...
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 035/PN/2022/CM – pobierz tutaj...
Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie węgla energetycznego w ilości 10 000 ton. Treść ogłoszenia – pobierz tutaj...
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 024/ZoC/2022/PEC – pobierz tutaj...
Przedmiot zamówienia: Modernizacja instalacji odpylania kotłów wodnych rusztowych typu WR-1O nr 3 i4 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej ,,Żyrardów” Sp. z o. o, Treść ogłoszenia – pobierz tutaj SIWZ – pobierz tutaj...
Przedmiot zamówienia: Przystosowanie instalacji oczyszczania spalin kotła wodnego rusztowego typu WR-10 nr 1 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej “Żyrardów” Sp. z o. o. do nowych wymagań Zamawiającego. Treść ogłoszenia – pobierz...
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. Treść ogłoszenia – pobierz tutaj SIWZ – pobierz tutaj Załączniki do...