Zamówienia sektorowe

Przedmiot zamówienia: Dostawa i budowę instalacji przeciwpożarowej w budynku ciepłowni miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie Treść ogłoszenia: pobierz plik SWZ: pobierz plik Dodatkowa dokumentacja do pobrania:...
Przedmiot zamówienia: Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku ciepłowni miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie Treść ogłoszenia: pobierz plik SIWZ: pobierz plik Dodatkowa dokumentacja do pobrania: Dokumentacja techniczna...
Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie miału węgla energetycznego i jednorodnego w ilości 5 400 ton. Treść ogłoszenia...
Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie miału węgla energetycznego i jednorodnego w ilości 8500 ton. Treść ogłoszenia – pobierz...
Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku. Treść ogłoszenia – pobierz tutaj SIWZ – pobierz tutaj Wyjaśnienia...