Zamówienia sektorowe - archiwum

Przedmiot zamówienia Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków przy: ul. Łukasińskiego 19, ul. Lniarskiej...
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 001/RC/2019/PEC...
Przedmiot zamówienia:  Dostawa energii elektrycznej, dla obiektów PEC Żyrardów Sp. z  o.o., w okresie od...
Przedmiot zamówienia Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej i ul. Żeromskiego w Żyrardowie na działkach o nr ew. 1628/7, 1631/2, 1632/1. dot: postępowania o...
Przedmiot zamówienia Pełnienie roli inspektora nadzoru nad inwestycją – Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla Kotłów Wodnych Rusztowych typu WR-10 nr 1 i 2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w...
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250 Mg do Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 , 96-300 Żyrardów. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE...
Przedmiot zamówienia Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla Kotłów Wodnych Rusztowych typu WR-10 nr 1, 2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Żyrardowiew formie „Zaprojektuj i wybuduj”...
Przedmiot zamówienia Modernizacja systemu nadzoru pracy Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82. dot: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania...
Przedmiot zamówienia Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla Kotłów Wodnych Rusztowych typu WR-10 nr 1, 2, 3, 4 (razem cztery kotły) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Żyrardowie w formie „Zaprojektuj i wybuduj” dot:...