Zamówienia sektorowe - archiwum

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie rozeznania cen rynkowych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych nr sprawy 003/RC/2021/PEC...
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o. o.  w okresie   od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250 Mg do Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej...
Przedmiot zamówienia Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do...
Przedmiot zamówienia Budowa i dostawa (Loco Ciepłownia Miejska w Żyrardowie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82):...
Przedmiot zamówienia Budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Chabrowej i ul. Spółdzielczej 7 w Żyrardowie. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie...
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup paliw płynnych. Treść zawiadomienia  ...
Przedmiot zamówienia Ochrona terenu i obiektów PEC Żyrardów sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250...