Zamówienia sektorowe - archiwum

Przedmiot zamówienia: Modernizacja instalacji odpylania kotłów wodnych rusztowych typu WR-1O nr 3 i4 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej ,,Żyrardów” Sp. z o. o, Treść ogłoszenia – pobierz tutaj SIWZ – pobierz tutaj...
Przedmiot zamówienia: Przystosowanie instalacji oczyszczania spalin kotła wodnego rusztowego typu WR-10 nr 1 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. do nowych wymagań Zamawiającego. Treść ogłoszenia – pobierz...
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. Treść ogłoszenia – pobierz tutaj SIWZ – pobierz tutaj Załączniki do...
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkingowej – DZ. 8066/21 w Żyrardowie Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Limanowskiego 19,...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie węgla energetycznego w ilości 14 000 ton. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej...
Przedmiot zamówienia Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Chopina...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 ekogroszku w ilości 350 Mg dla potrzeb kotłowni lokalnej przy ul. Kanałowa...
Przedmiot zamówienia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82  węgla energetycznego w ilości 17000 ton . Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego...
Przedmiot zamówinia Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 węgla...