Zamówienia sektorowe - archiwum

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę. Numer sprawy: 045/ZOC/2023/CM Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego...
Przetarg nieograniczony 042/PN /2023/RSW Przedmiot zamówienia: Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów do budynków przy: Zadanie nr 1 przyłącze ciepłownicze ul. Bielnikowa  – działka nr ew. 1614/65...
Przedmiot zamówienia: Dostawa i budowę instalacji przeciwpożarowej w budynku ciepłowni miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie Treść ogłoszenia: pobierz plik SWZ: pobierz plik Dodatkowa dokumentacja do pobrania:...
Przedmiot zamówienia: Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku ciepłowni miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie Treść ogłoszenia: pobierz plik SIWZ: pobierz plik Dodatkowa dokumentacja do pobrania: Dokumentacja techniczna...
Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie miału węgla energetycznego i jednorodnego w ilości 5 400 ton. Treść ogłoszenia...