Audyty

Raport i Opinia z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej “Żyrardów” Sp. z o.o. – pobierz tutaj

Protokół Zdawczo-Odbiorczy – pobierz tutaj

Suplement do Raportu i Opinii z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej “Żyrardów” Sp. z o.o. – pobierz tutaj