Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI

Marek Krzysztof Zawadka - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Marek Henryk Olkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamila Dorota Bury

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Włodzimierz Borowiec

Członek Rady Nadzorczej

Michał Sławomir Więch

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Aleksander Mazurek

Członek Rady Nadzorczej